Επικοινωνία

Διεύθυνση  

 

Ζήνα Ντε Τύρας 16 (Κτίριο Καραντώκη),    
Γραφείο 2, 3ος Όροφος, Λευκωσία,    
Ταχ. Κιβ. 1065

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τ      (+00357)  22375472 / 22375506 

F    (+00357)  22375598

Ε      info@enoros.com.cy       

 

 

  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη