Υπογραφή Σύμβασης_Υπουργείο Οικονομικών

11-10-2023 15:05
Υπογραφή Σύμβασης με τίτλο: «Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου ‘Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση'»

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών, για σκοπούς αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων του συγχρηματοδοτούμενου Έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπό τον τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» και μετά από την προκήρυξη σχετικού Ανοικτού Διαγωνισμού, υπέγραψε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 Σύμβαση με την εταιρεία Enoros Consulting Ltd.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η Προϊσταμένη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης κα Ελίζα Λοΐζου και εκ μέρους της Αναδόχου εταιρείας ο Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Κλουδάς. Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε €10.500, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια οκτώ βδομάδες.

Συνοπτικά, ο στόχος της Σύμβασης είναι η αξιολόγηση της επίτευξης των Δεικτών Παρακολούθησης του Έργου «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» (Δείκτες εκροών και Δείκτες αποτελέσματος) και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των επιμέρους νομικών δεσμεύσεων. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί με ποιοτικούς όρους η Διαχείριση του Έργου από τον Τελικό Δικαιούχο και θα εντοπιστούν αδυναμίες, εκεί και όπου υπάρχουν, συνοδευόμενες με εισηγήσεις για βελτιώσεις.
(ΕΠ/ΣΧ)