Συμμετοχή του In4Cohesion Project στο Cyprus Career Expo!!!

Στο πλαίσιο του έργου In4Cohesion, η Enoros Consulting συμμετείχε στο Cyprus Career Expo! Ειδικότερα, διοργανώθηκε εργαστήρι με αντικείμενο "Προοπτικές, Συμβουλές, Χορηγίες και Ευκαιρίες για τους νέους". Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΑνΑΔ, του ΟΝΕΚ και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παρουσίασαν σχετικές δράσεις, με στόχο την ανάδειξη παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Πολιτική Συνοχής. Το εργαστήρι συντόνισε απο την πλευρά της Enoros Consulting o Managing Diractor κος ΚωνσταντίνΟς Κλουδάς.